30/08/2021

Daar vind ik iets van # 12

Blij

BETEKENIS &  DEFINITIE
Het begrip blij heeft 6 verschillende betekenissen:
1) in opgewekte stemming.
in opgewekte stemming verkerend; vrolijk; opgewekt; ook:
enigszins uitgelaten.
2) geneigd tot blijheid.
geneigd tot blijheid of vaak in opgewekte stemming; van
nature vrolijk; vrolijk van aard.
3) tevreden met; verheugd over.
tevreden met iets of iemand; verheugd over iets of iemand; content; tevreden; verheugd.
4) blijk gevend van blijheid.
blijk gevend van blijheid of tevredenheid.
5) opgelucht.
opluchting voelend; opgelucht.
6) verheugend.
wat blij maakt; gepaard gaand met blijdschap; verheugend.

Een prachtig woord is het “blij”. Je kunt heel snel aan iemand zien of hij blij is. Als je blij kijkt ben je een lust voor het oog. Mensen knikken naar je en je knikt terug. Blijheid wordt herkend, je maakt veel sneller contact met anderen. Als je mensen bekijkt, al lopend of op de fiets, dan kijken opvallend veel mensen niet blij. Hoe komt dat ? Een sacherijnig iemand heeft toch invloed.
Waar word jij blij van? Denk je daar wel eens over na? Ik wel, ik word blij van heel veel dingen, van de geur van pas gemaaid gras, van de glasbak die geleegd wordt,
Van vrolijke gezellige mensen, van opzwepende muziek………… Oh en dit filmpje