13/09/2021

Daar vind ik iets van # 14

Woordenschat
Een woordenschat, lexicon, vocabularium of vocabulaire is de verzameling woorden die een taal of een persoon rijk is.
Woorden vormen de bouwstenen van een taal. Een uitgebreide woordenschat zorgt daardoor voor een beter taalbegrip en is belangrijke factor voor schoolsucces. Werken aan uitbreiding van je woordenschat is daarom echt de moeite waard. En dat hoeft niet alleen in de vorm van schools leren te zijn.
De woordenschat is het belangrijkste onderdeel van het machtig zijn van een taal. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om het leren van een vreemde, exotische taal, of een kind dat de moedertaal aan het leren is. Een grote woordenschat getuigt doorgaans van een grotere intelligentie. Mensen men een grote woordenschat, hebben een groter vermogen tot abstract denken. Dit onderdeel komt bij alle vormen van taal voor. Zo kan het hier gaan om alle woorden die een taal rijk is, maar bijvoorbeeld ook de woorden die een schrijver heeft gebruikt. Er zijn dus verschillend definities van dit begrip. In ieder geval is het bij kinderen zaak dat zij hun woordenschat zoveel mogelijk vergroten. Het is immers de belangrijkste gereedschap om ons uit te kunnen drukken op school of werk, evenwel in het sociale leven.
Vijf tips hoe jij als ouder kan helpen om de woordenschat van je kind te vergroten.
Tip 1: Voorwerpen benoemen. …
Tip 2: Hetzelfde boek vaker voorlezen. …
Tip 3: Kinderwoordenboeken gebruiken. …
Tip 4: Woorden bij elkaar zoeken. …
Tip 5: 15 minuten per dag lezen.
Gebruik normale woorden (niet tot als het om een toetje gaat), gebruik geen verkleinwoorden( voeten in plaats van voetjes) en vraag terug wat het betekent, zo vergroot je niet alleen de passieve woordenschat maar ook de actieve.

Requisitoir: betoog van openbare aanklager waarin hij een straf eist

Taakstraffen: bij wijze van straf onbetaalde arbeid moeten verrichten

Leerstraf: bij wijze van straf een cursus moeten volgen

Pluk-ze-actie: winsten van misdadigers afnemen

TBS: dwangverpleging

Aansprakelijk: financieel aansprakelijk voor schade

Alibi: bewijs dat je op een andere plaats was ten tijde van een misdrijf

Amnestie: iemand die zich schuldig maakt aan herhaling van een misdrijf

Bij verstek veroordelen: bij afwezigheid veroordelen

Billijk: rechtvaardig en redelijk

Een strafblad hebben: al eerder veroordeeld zijn

In beroep gaan: herziening van een vonnis vragen bij een hogere rechtbank.