Werkwijze

Werkwijze

Sessie
Een sessie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur.
De kosten bedragen € 100,- per uur, exclusief BTW.
De sessie vindt plaats bij u thuis, bij mij thuis in Haren of elders.
Indien er een afspraak plaatsvindt buiten Haren zullen  er reiskosten in rekening gebracht worden.
Ook een online meeting is desgewenst mogelijk.

 

Wie is de doelgroep ?
De doelgroep van de onderneming is iedereen die hulp behoeft.
Dat begint al bij ouders van heel jonge kinderen, omdat ouders vaak
afhankelijk zijn van geldende normen en niet zelf meer nadenken over de
mogelijkheden. Wat voor opvoeding je ook voorstaat, je moet je er wel bewust
van zijn. Voor ouders van schoolgaande kinderen , voor kinderen van het voortgezet onderwijs,
voor mensen uit het onderwijs

 

Met welke hulpvragen melden vragers zich ?

 

Opvoeding
– Wat verwacht ik van mijn kind?
– Verwacht ik van mijn kind dat het aanvoelt wat ik wil?
– Wat verwacht ik van mijzelf?
– Verwacht ik van mij zelf dat ik mijn kind zo mogelijk een
probleemloos leven moet bieden?
– Moet ik mijn eigen behoeften wegcijferen?
– Wat voor vader of moeder wil ik eigenlijk zijn?
– Hoe moet ik mijn kind in het rechte spoor zien te houden?
– Wat versta ik onder opvoeding?
– Kinderen vragen om duidelijkheid.
– Basisregels van de opvoeding

 

School
– Mijn kind wordt gepest, waar moet ik heen?
– We snappen de leerkracht niet.
– Wie bepaalt of mijn kind over gaat?
– Als we willen dat ons kind getest wordt moet de school dat dan
betalen?
– Wordt mijn kind wel gezien?
– Hoe weet ik of mijn kind niet onder presteert?
– Kan ik iemand meenemen naar een gesprek op school?
– Mag ik een gesprek op school opnemen?
– Moet mijn kind zindelijk zijn om naar school te mogen?
– Hoe betrouwbaar is een rapport?
– Mijn kind scoort niet naar onze verwachting.
– Waarom zit mijn kind niet in het hoogbegaafden groepje?

 

Sociale omgeving
– Mijn kind pest kinderen, waar kan ik heen?
– Mijn kind laat over zich heen lopen.
– Mijn kind is niet gelukkig.
– Mijn kind bijt.
– Ik sla mijn kind , maar kom daar niet van af.
– Mijn kind luistert niet.
– Mijn kind is anders, ik vind dat moeilijk.
– Ik heb het gevoel dat ik het niet goed doe.
– Ik heb nooit tijd voor mezelf.