10/05/2021

Daar vind ik iets van # 2

Wat vraagt dat kind van jou?

Kinderen zijn zo leuk, vaak sprankelend en als je mazzel hebt nog onbevangen. Kinderen weten ook wat ze willen en hoe ze krijgen wat ze willen. Iedereen kent het voorbeeld van een krijsend kind in het gangpad van de supermarkt. Ik heb kinderen gezien die hun ouders onder druk zetten, “ik ga niet met je mee als je niet eerst….” Er zijn kinderen die heel snel huilen, die dingen afpakken van andere kinderen, die andere kinderen pijn doen. Er zijn aardige welopgevoede kinderen die oog hebben voor een ander en er zijn draken van kinderen die zelden “nee” te horen krijgen. Hoe kan dat? Zijn dat dan lastige kinderen, bestaan er lastige kinderen of heeft dat met jou te maken. Er zijn zelfs boeken over de aanpak van lastige kinderen. In het onderwijs worden sommige kinderen als lastig ervaren. Je kunt kinderen toespreken of dingen verbieden of straffen, maar de vraag is “wat vraagt dit kind van jou”? Dat is een andere benadering. Want vaak weet je wel dat je kind het moeilijk heeft of pest of sociaal niet goed in de groep ligt. Eigenlijk heel onzeker is of bang is om niet te voldoen. Kijk naar je kind en stel je deze vraag. Lukt het je niet, vraag dan om hulp, op school of elders. Je hoeft niet bang te zijn om als lastige ouder ervaren te worden. Niemand anders dan jij als ouder komt voor je kind op. Sterker nog, dat hoort bij je taak als opvoeder. En geef niet op, geef niet op.

https://youtu.be/VcSgdlzNteg