17/05/2021

Daar vind ik iets van # 3

Schoolkeuze
Helaas zijn diverse scholen zo vol, dat kinderen al worden aangemeld als ze pas geboren zijn. Dan weet je nog niet veel van je kindje, maar je wilt ook de boot niet missen. Je maakt een afspraak op vaak meerdere scholen. Dan kun je vergelijken. Wat spreekt je aan, welke school bezocht je vroeger zelf. Wil je naar de buurtschool (handig en dichtbij) of zoek je een school met structuur. Er zijn scholen met meerdere groepen in een klas. Er zijn scholen die individueel werken. Er zijn scholen die met weektaken werken en er zijn scholen waarin kinderen het programma mogen bepalen.
Ouders kiezen een school voor hun kind, want de kinderen zijn te jong om zelf te bepalen wat goed voor hen is. Eenmaal een afspraak gemaakt dan volgt er een intake. Dat is vaak met de directeur en ouders komen zo mogelijk met z’n tweeën. Soms komt er een derde mee, omdat die dan goed op de hoogte is van onderwijskundige aspecten. Soms komen groot- ouders mee omdat zij het ook graag willen meemaken. Kortom er is veel mogelijk. Je krijgt de missie en de visie van de school te horen. Je komt te weten wat de school belangrijk vindt voor kinderen. Je krijgt een rondleiding en mag meestal zelfs in de lokalen kijken. Je kunt een aantal leerkrachten bezig zien en kijkt of ze inspirerend zijn. Je maakt zorgvuldig je keuze….. Dan kun je je afvragen, hoeveel je je kind ook gunt, of kinderen niet eerst een hele sterke basis nodig hebben om andere vakken goed te kunnen volgen. Dan praten we over technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden. Een kind doorloopt de basisschool in principe in acht jaar.

Vanaf groep 7 wordt er gekeken naar het voortgezet onderwijs. Wat kan een kind, wat wil een kind en hoe wordt dat bepaald?
Ouders gaan samen met hun kind middelbare scholen bezoeken. Heb je een individueel gesprek? Nee, er zijn voorlichtingsavonden. Er zijn kijkdagen, dan zien de scholen er op hun best uit, staan er planten en vaak is er snoep. Je kunt de resultaten van de scholen op de inspectiesites bekijken. Doen veel ouders dat? Dat blijkt maar 31 % te zijn*. En wat of wie bepaalt dan uiteindelijke de keuze van de middelbare school? Kan een kind overzien wat zij of hij nodig heeft? Hoeveel vrijheid kan een kind van 12 al aan? Hoe zelfstandig zijn ze eigenlijk? Tot mijn verbijstering kiest in 30% het kind voor het vervolgonderwijs. Niet de ouder. Voor 60% geldt dat de voorkeur van het kind in de top drie van de overwegende factoren staat En dat op basis van vriendjes of vriendinnetjes die ze binnen een half jaar uit het oog verliezen omdat ze andere kinderen tegen komen. Kinderen kunnen pas overwogen keuzes maken vanaf een jaar of veertien.
Dat is wel even anders dan de schoolkeuze voor een vierjarige.

[*Onderzoek van het Gronings Instituut voor Onderzoek en Onderwijs (GION) onder ruim zestienduizend ouders van brugklassers bevestigt dit]

Over de keuze voor vervolgonderwijs in corona tijd een andere keer.
Tja en dan een filmpje….